วงกลม NPN DC โลหะ Capacitive อุณหภูมิ Proximity Sensor สวิทช์เซ็นเซอร์ที่กำหนดเองความยาวสายไฟ LJC12A3-5-Z/BX LJC12A3-5-Z/AX M12

วงกลม NPN DC โลหะ Capacitive อุณหภูมิ Proximity Sensor สวิทช์เซ็นเซอร์ที่กำหนดเองความยาวสายไฟ LJC12A3-5-Z/BX LJC12A3-5-Z/AX M12